Đó là nhờ ngày nay phương tiện kỹ thuật hiện đại, việc xác định vị trí tàu chìm nhanh chóng, chính xác định đến từng mét nước.

- Nhưng giá như đừng có chuyến đi biển định mệnh này thì tốt hơn. Tui nghe nói canô đã cũ, đang được bảo dưỡng, sửa chữa mà được đem ra chạy thì cũng hơi bị… lạ. Ông ngoại nào dám cả gan cho phép làm chuyện này hả trời?

- Đến bây giờ chẳng có ông ngoại nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Thậm chí nghe mấy ổng chỉ qua chỉ lại càng thấy rối như mớ bòng bong.

- Hừm, vậy thì phải cấp tốc đặt hàng mấy ông kỹ sư chế ra thêm cái máy rà trách nhiệm thôi, chứ nếu không nguy cơ tai nạn vẫn còn lơ lửng trên đầu người dân!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU