(PL)- Đây là số nợ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp do BHXH Việt Nam cung cấp tại buổi làm việc với đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT và triển khai thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành BHXH, ngày 25-4.

Đại diện Ban Thu BHXH Việt Nam cho biết số tiền nợ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp hơn 13.000 tỉ đồng, chiếm 6% kế hoạch thu, giảm 0,4% so với tỉ lệ nợ cùng kỳ năm 2015. Trong đó, xếp theo thứ tự nợ BHXH cao nhất với 9.547 tỉ đồng (chiếm 72,9% tổng số nợ), nợ BHYT hơn 3.000 tỉ đồng (chiếm 23% tổng số nợ), nợ bảo hiểm thất nghiệp là 539 tỉ đồng.

BHXH Việt Nam đánh giá hiện có rất nhiều vướng mắc trong giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH hoặc có chủ bỏ trốn. Đáng lưu ý có hơn 4.000 lao động của 106 doanh nghiệp chủ nước ngoài bỏ trốn với số tiền nợ 51,5 tỉ đồng. Cùng đó có 1.931 doanh nghiệp trong nước không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh với số tiền nợ là 89,5 tỉ đồng.

P.ĐIỀN