(PL)- Theo báo cáo của Viện Hải dương học (TP Nha Trang, Khánh Hòa), 10 năm qua các nhà khoa học của Viện đã không tìm thấy ốc tù và trong khu vực vịnh Nha Trang.

Ốc tù và chỉ sinh sản tự nhiên, chưa nghiên cứu thành công giống nhân tạo nên loài ốc quý này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Theo Sách đỏ Việt Nam, ốc tù và (tên Latin: Charonia tritonis) là loài ốc quý, có giá trị mỹ nghệ cao. Ở Việt Nam, loài ốc này chỉ sinh sống ở vùng biển Quảng Ngãi (đảo Lý Sơn), Khánh Hòa (vùng biển cạnh đảo Hòn Mun và Hòn Tre). Vì thế, từ nhiều năm nay ốc tù và trong vùng biển Nha Trang đang bị khai thác triệt để. Hiện nay, tại các cửa hàng mỹ nghệ, vỏ ốc tù và được bán với giá 50.000-100.000 đồng/chiếc.

T.NGUYỄN