Theo ông Bùi Cách Tuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, hiện Tổng cục đang theo dõi tiến độ làm việc giữa Viện Môi trường và Tài nguyên (Đại học Quốc gia TP.HCM) và chuyên gia của Vedan về việc xác định phạm vi và mức độ gây ô nhiễm tại các nhánh sông, rạch trên lưu vực sông Thị Vải theo đề nghị của Vedan.

Ông Tuyến cũng cho biết căn cứ trên khối lượng công việc và tiến độ giữa hai bên, Tổng cục sẽ ra thời hạn cụ thể để tránh tình trạng dây dưa, kéo dài thời gian.

Trước đó, Vedan đã thừa nhận gây ô nhiễm trên 10 km dọc theo sông Thị Vải.

P.ĐIỀN