Vòng casting diễn viên đã sắp hết hạn, vậy mà sao chả tuyển được ai vậy trời? Thông báo mình viết rất cụ thể, điều kiện rõ ràng lắm mà? Là vầy:

“Tuyển gấp một người đóng thế huấn luyện viên, làm tạm một thời gian ngắn trong lúc chờ tìm cho ra huấn luyện viên thiệt sự. Điều kiện:

- Bao nhiêu tuổi cũng được; có kinh nghiệm và uy tín.

- Chấp nhận dắt đội tuyển đi thi đấu môn xiếc khỉ trong thời gian ngắn. Gật đầu một phát là nhậm chức liền”.

Nói nào ngay, thông báo xong thì mình cũng tiếp cận được một số người. Họ hỏi cùng những câu:

- Tôi làm chính thức hay làm tạm?

- Tạm!

- Tôi nhận lương chính thức hay lương tạm?

- Hình như… tạm.

- Học trò nó nghe lời tôi thiệt hay là tạm?

- Hên xui.

- Nếu đội tuyển thua thì ai bị “ném đá”?

- Ai huấn luyện, người đó bị ném.

- “Ném đá” thiệt hay tạm?

- Chắc chắn là ném thiệt rồi.

- Vậy mấy ông tuyển tôi có đứng ra nhận lỗi cho tôi vì tôi chỉ làm thầy tạm thời hay không?

- Chắc chắn không. Chúng tôi… ngu sao nhận?

Mình trả lời vậy mà nhận được đồng thanh câu chửi như tát: “Tụi tôi cũng khùng sao nhận cái việc tạm này”.

Bực mình quá đi! Cú này không casting được ai cầm quân tạm môn xiếc khỉ, mình sẽ bỏ lĩnh vực này luôn. Mang theo bí quyết tuyển vai như trên, mình sẽ nhảy sang lĩnh vực khác: Bóng đá!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU