(PL)- Bộ Tài chính vừa thống nhất với Bộ LĐ-TB&XH điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong (TNXP) tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương lên 540.000 đồng/tháng (tăng 1,5 lần) từ 1-1-2016.

Trước đó, Hội Cựu TNXP Việt Nam cho biết hiện Chính phủ đã ban hành một số chính sách cho TNXP. Cụ thể, TNXP tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương không còn khả năng lao động, sống cô đơn không nơi nương tựa thì được hưởng trợ cấp hằng tháng 360.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, chế độ trợ cấp cho hơn 7.000 cựu TNXP với số tiền trên là quá thấp.

Được biết trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Mỹ có 500.000 nữ TNXP làm nhiệm vụ trên các chiến trường. Trong đó, có hơn 10.000 TNXP hy sinh, gần 46.000 người bị thương, hơn 13.000 người bị nhiễm chất độc da cam, trên 4.000 con đẻ bị hậu nhiễm và 5.600 nữ sau khi kết thúc chiến tranh do bệnh tật không xây dựng được gia đình, sống cô đơn không nơi nương tựa.

VIẾT LONG