Triển lãm lần này sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 21-6 tại Công viên Lưu Hữu Phước.

Lễ ra quân, diễu hành xe tuyên truyền cổ động là hình thức tuyên truyền lưu động và là một trong bốn nội dung chính của Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2019 nhằm thông tin, tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo.

Triển lãm ảnh hội thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo VN - ảnh 1
Triển lãm ảnh Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. Ảnh: PHẠM HẢI

Triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu, quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam, mỗi tỉnh/TP tham gia hội thi sẽ trưng bày 20-30 ảnh.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT, cho biết trong những năm qua công tác thông tin tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam đã được các cấp, các ngành chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ và chú trọng triển khai đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Các hoạt động trên thu hút được nhiều lực lượng, nhiều tầng lớp nhân dân cùng tham gia, hưởng ứng. Qua đó các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các thông tin, tư liệu liên quan đến vấn đề biển, đảo được công khai và phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo.