Clip lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.
Đúng 20 giờ, Linh mục Ignatiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Giáo phận TP.HCM cử hành nghi thức di quan. Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc di quan ra khỏi Nhà thờ Chính toà Đức Bà Sài Gòn qua trục Lê Duẩn để vào cổng Đại chủng viện Giuse trước khi quàn tại Trung tâm mục vụ.

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 1

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 2
Lễ rước trong tinh thần cầu nguyện nghiêm trang, thinh lặng không có nhạc và trong ánh nến.

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 3

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 4Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được đưa ra cổng Nhà thờ chính toà Đức Bà Sài Gòn đến Trung tâm Mục vụ.

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 5
Theo thứ tự lễ rước đầu tiên sẽ là Thánh giá đèn hầu; vòng hoa; kế đến là giáo dân, tu sĩ đi theo sáu hàng; tiếp theo là linh mục và phẩm phục tím; giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tổng toà Tổng giáo phận TP.HCM; giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá Tổng giáo phận TP.HCM. Sau hai giám mục là linh cữu và cuối cùng thân nhân Đức Tổng.

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 6

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 7Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá Tổng giáo phận TP.HCM; giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông toà Tổng giáo phận TP.HCM; linh mục Ignatiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Giáo phận TP.HCM.

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 8

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 9

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 10

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 11

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 12
Bà con giáo dân đọc kinh tiễn Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 13

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 14

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 15Đúng 21 giờ, đoàn rước linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về đến Trung tâm mục vụ. 

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 16
21h 15' ,Thánh lễ do Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông toà Tổng giáo phận TP.HCM, chủ tế; linh mục Phaolô Vũ Chí Hỷ, dòng Thánh thể phụ trách giảng lễ. Đây là thánh lễ cuối cùng trước Thánh lễ an táng vào 8 giờ sáng mai (17-3).

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 17Bên ngoài nhà thờ Đức Bà Sài Gòn trước lễ rước linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 18Từ 19 giờ, nội vi Nhà thờ chính toà Đức Bà Sài Gòn chỉ dành cho các tu sĩ.Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 19Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 20Trước đó, vào sáng 16-3, linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được di chuyển từ Toà tổng Giám mục TP.HCM ra Nhà thờ Chánh toà Đức Bà Sài Gòn để làm thánh lễ, giáo dân, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể kính viếng.Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 2120 giờ lễ rước linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc bắt đầu.Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 22Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 23

Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 24Giáo dân nắm tay làm hàng rào quanh nhà thờ.Trực tiếp lễ rước Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - ảnh 25Rất đông người đã đến dự lễ rước linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.