Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế, UBND thị xã Ninh Hòa kiểm tra tình hình này. Ngày 7-1, UBND tỉnh sẽ có văn bản yêu cầu thị xã Ninh Hòa báo cáo cụ thể vụ việc; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc để chấm dứt tình trạng người dân vào rừng đào bới cây xáo tam phân. Ngoài ra, xúc tiến nhanh việc thành lập khu bảo tồn để bảo vệ cây xáo tam phân.

Về việc ông Lương Sinh hành nghề trị bệnh bằng cây xáo tam phân tại phường Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa), ông Lâm Quang Chứng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết Sở đã kết hợp với Phòng Y tế thị xã Ninh Hòa kiểm tra và xác định ông Sinh không có chứng chỉ hành nghề. Sở chỉ đạo Phòng Y tế thị xã Ninh Hòa đình chỉ việc hành nghề khám bệnh của ông Lương Sinh.

LÊ XUÂN