Xăng A95 tăng nhẹ, lên mức hơn 15.000 đồng/lít

Tại kỳ điều hành xăng dầu chiều nay, 27-8, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định giá bán xăng E5 giữ nguyên ở mức tối đa 14.409 đồng/lít. Xăng A95 tăng nhẹ 192 đồng/lít so với giá hiện hành, lên mức 15.114 đồng/lít.

Dầu diesel 11.961 đồng/lít, giảm 240 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu hỏa 10.125 đồng/lít, giảm 82 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu mazut giữ ổn định 11.183 đồng/kg.

Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế đang phục hồi, hạn chế mức tăng và giữ ổn định giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu ở mức khá cao (479-932 đồng/lít đối với các loại xăng; 100-300 đồng/lít/kg đối với các loại dầu).

Kỳ điều hành này, nếu không chi Quỹ bình ổn xăng dầu, giá xăng E5 sẽ tăng 1.295 đồng/lít, giá xăng A95 tăng 862 đồng/lít, dầu mazut tăng 453 đồng/kg.