Điểm lại 7 cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn của Đảng

Điểm lại 7 cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn của Đảng

(PLO)- Sáng nay, 9-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ Đại hội XIII. Theo dòng lịch sử, đây là cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn lần thứ 7 của Đảng.