Điểm lại 7 cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn của Đảng

Sáng nay, 9-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập hội nghị toàn quốc để nghiên cứu, học tập quán triệt nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; và Quy định số 37-QĐ/TW BCH Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Chủ trì hội nghị gồm các cán bộ chủ chốt của Đảng, các trưởng ban Đảng ở Trung ương gắn nhiều tới nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng bốn vị lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước bước vào hội nghị, được tổ chức tại Hội trường Diên hồng tòa nhà Quốc hội. Ảnh: GIA PHÚC 

Gói gọn trong một buổi sáng, nhưng diện tác động của hội nghị trực tuyến xuống tới cấp huyện, một nội dung được trông đợi là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chia sẻ với PLO, GS-TSKH Phan Xuân Sơn, chuyên gia về chính trị học, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân tích: Xây dựng  Đảng là công việc thường xuyên, liên tục của Đảng. Nhưng các cuộc “vận động xây dựng chính đốn Đảng” thì thường được tiến hành khi Đảng chấn chỉnh lại đội ngũ để bước sang một giai đoạn cách mạng nới, hoặc trong Đảng xuất hiện những vấn đề, những thách thức, có thể là  xuất hiện những khuynh hướng lệch lạc.

Theo dòng lịch sử, xây dựng, chỉnh đốn được đặt ra lần đầu tiên vào năm 1939, Đảng tiến hành sinh hoạt “tự phê bình” sâu rộng, khắc phục hạn chế, giải quyết vấn đề về tư tưởng và tổ chức của Đảng trong phong trào Mặt trận dân chủ. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã viết tác phẩm Tự chỉ trích, xác định mục tiêu, phương châm: “Công khai, mạnh dạn, thành thực vạch ra lỗi lầm của mình và tìm phương pháp sửa chữa, chống những xu hướng hoạt đầu, thỏa hiệp, như thế không làm yếu Đảng và làm cho Đảng được thống nhất mạnh mẽ”.

Tháng 5-1952, tại Lớp chỉnh huấn đầu tiên của Trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: “Mục đích chỉnh Đảng là nâng cao tư tưởng và trình độ chính trị của đảng viên và cán bộ, làm cho đảng viên và cán bộ theo đúng quan điểm và lập trường vô sản”.

Năm 1961, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ sang giai đoạn phát triển mới, chuyển từ đấu tranh chính trị là chính sang bạo lực cách mạng để giải phóng miền Nam, thống nhất  đất nước, Đảng mở đợt chỉnh huấn trong toàn Đảng.

Năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta trở nên quyết liệt, để tập trung sức người, sức của cho tiền tuyến, cuộc chỉnh huấn của Đảng tập trung mục đích “tẩy rửa chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng của giai cấp vô sản”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, trưởng hai ban Đảng Trung ương trên bàn chủ trì hội nghị. Ảnh: GIA PHÚC 

Khi Liên Xô tan rã (8-1991), Đại hội VII đã xác lập Cương lĩnh 1991, Hội nghị Trung ương 3, tháng 2-1992, ban hành Nghị quyết “về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng”, chỉ ra những khuyết điểm đã trở thành nguy cơ không thể xem thường. Nổi bật là: “một bộ phận giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, dao động mất lòng tin, trong đó có một số người chịu ảnh hưởng của khuynh hướng cơ hội, xét lại muốn đi con đường khác; thậm chí đã có người phản bội, đầu hàng. Không ít cán bộ, đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân thực dụng cuốn hút, trở nên thoái hóa, hư hỏng, ăn chơi hưởng lạc”.

Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, tháng 1-1999, ban hành Nghị quyết “một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; quyết định mở cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tiến hành tự phê bình và phê bình. “Mục đích là để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo, nâng cao uy tín và thanh danh Đảng; thực hiện quan hệ máu thịt với Nhân dân, Đảng - dân một ý chí”. Cuộc vận động được tiến hành từ ngày 19-5-1999 đến ngày 19-5-2001.

Từ Đại hội XI đến nay, các nhiệm kỳ BCH Trung ương đều đưa nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng lên rất cao trong nghị trình làm việc của mình, trở thành cuộc vận động XDCĐ lần thứ 7 của Đảng.  

Theo đó, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, tháng 1-2012, ban hành Nghị quyết “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, mở đầu cuộc vận động chỉnh đốn Đảng mới, với nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, tháng 10-2016, ban hành Nghị quyết tập trung vào những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, tháng 10-2021 ra Kế luận cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII, bổ sung nhận thức mới, gắn kết nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới

(PLO)- Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, được điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.