Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường biển

Dự án phải đảm bảo hiện đại, đồng bộ nhằm cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu về hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường biển miền Trung, cảnh báo kịp thời khi chất lượng môi trường biển miền Trung có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Dự án được thực hiện từ năm 2017 đến 2019 với năm hợp phần. Cụ thể, hợp phần 1 tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại tỉnh Hà Tĩnh; hợp phần 2, 3, 4 tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại ba tỉnh còn lại; hợp phần 5 giám sát, cảnh báo môi trường tại ven biển bốn tỉnh miền Trung thông qua hệ thống trạm quan trắc tự động, công nghệ viễn thám và kết hợp chương trình quan trắc định kỳ.

Vì sao TP.HCM nên bỏ tổ dân phố?

Vì sao TP.HCM nên bỏ tổ dân phố?

(PLO)- Nhiều ý kiến đồng tình và cho rằng chủ trương bỏ tổ dân phố ở TP.HCM là điều cần thiết nhưng cần có lộ trình thực hiện cụ thể.