Hỏi về mức thu phí, lệ phí thi sát hạch lái xe ô tô?
(PLO)- Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch phần đó.

Hỏi:

Tôi có đi dự thi sát hạch lái xe ô tô ở một trung tâm, bạn tôi cũng dự thi sát hạch nhưng ở một trung tâm khác. Khi so sánh mức thu lệ phí sát hạch lý thuyết và thực hành của hai trung tâm đều khác nhau. Xin hỏi, việc thu phí sát hạch lý thuyết, thực hành được luật quy định như thế nào?

Minhkhoatran99@...

Trả lời:

Căn cứ vào Điều 3 của Thông tư 188/2016/TT-BTC quy định về mức thu phí, lệ phí như sau: Mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp giấy phép lái xe và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo thông tư này.

Tên phí, lệ phí sát hạch lái xe

Đơn vị tính

Mức thu(đồng)

Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4):

– Sát hạch lý thuyết

– Sát hạch thực hành

Lần

Lần

40.000

50.000

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2,C, D, E, F):

– Sát hạch lý thuyết

– Sát hạch thực hành trong hình

– Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng

Lần

Lần

Lần

90.000

300.000

60.000

Mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được áp dụng thống nhất trên cả nước khi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (không phân biệt cơ quan thuộc trung ương hay địa phương quản lý) tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).


LÊ HUY ghi