Suýt tai nạn vì ngựa thả rông trên đường
(PLO)- Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, cấm thả rông súc vật trên đường bộ. Trường hợp gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông có thể bị phạt tiền từ 60 đến 80 ngàn đồng. Nặng hơn có thể bị xử phạt theo Bộ luật Dân sự 2015.
THY NHUNG (TH)