Xem xét các phương án đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo đơn vị tư vấn là Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT-CTCP (TEDI), cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài toàn tuyến 77,8 km, đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu. Dự án gồm hai thành phần, trong đó thành phần một có chiều dài 46,8 km đoạn từ Biên Hòa - cảng Cái Mép - Thị Vải, thị trấn Phú Mỹ; thành phần hai dài 31 km từ Phú Mỹ về Vũng Tàu dài 31 km.

Điểm đầu cao tốc nối với tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn tránh TP Biên Hòa (cách ngã ba Vũng Tàu 6,5 km). Điểm cuối đường cao tốc tại TP Vũng Tàu là đường 2 Tháng 9 (Km 71+600/QL51C cũ). Điểm cuối hai: Nối với đường vào cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải.

Theo dự kiến, nếu đầu tư toàn tuyến thì tổng mức đầu tư là 25.743 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Bà Rịa-Vũng Tàu là hơn 4.000 tỉ đồng; vốn ngân sách trung ương và Đồng Nai là hơn 10.700 tỉ đồng và nhà đầu tư là 10.907 tỉ đồng.

Nếu chia dự án thành hai thành phần thì tổng mức đầu tư thành phần một là hơn 14.900 tỉ đồng (phần đường cao tốc là hơn 13.100 tỉ đồng, còn lại là đường nối. Trong đó dự kiến, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đầu tư 2.023 tỉ để giải phóng mặt bằng (GPMB) phần đường cao tốc qua địa phận tỉnh và đầu tư toàn bộ phần đường nối. Ngân sách trung ương và Đồng Nai đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng; nhà đầu tư tham gia đầu tư theo hình thức BOT là 7.855 tỉ đồng.

Đối với dự án thành phần hai, gồm 28 km cao tốc và 2,8 km trong đô thị thì tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng. Đối với dự án này, đơn vị tư vấn có thể có ba phương án.

Thứ nhất là xin vốn đầu tư công của trung ương khoảng 8.400 tỉ đồng, ngân sách tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hơn 2.000 tỉ đồng; thứ hai: Đầu tư toàn bộ vốn từ ngân sách tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lập thủ tục xin chuyển đầu tư đoạn này thuộc hệ thống giao thông địa phương…; thứ ba: Ngân sách trung ương 5.615 tỉ đồng; Bà Rịa-Vũng Tàu 2.041 tỉ đồng (gồm GPMB phần đường cao tốc và đoạn trong đô thị). Phần còn lại nhà đầu tư là 3.131 tỉ đồng.

Đơn vị tư vấn cho rằng nếu các phương án được lựa chọn, thống nhất xong, trong ba tháng sẽ hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trình phê duyệt.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh đã bổ sung danh mục dự án cho phép chuẩn bị đầu tư theo Nghị quyết 111/NQ-HĐND. Tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn, các sở ngành tiếp tục làm việc lại, trong đó với tỉnh Đồng Nai nghiên cứu để hoàn chỉnh hồ sơ trình lại. Tỉnh cũng sẽ kiến nghị Chính phủ có ý kiến chỉ đạo các bộ KH&ĐT, GTVT, Tài chính xem xét, cân đối nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho dự án thực hiện công tác GPMB và một phần chi phí xây lắp đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngân sách tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ hỗ trợ cho dự án thực hiện công tác GPMB và một phần chi phí xây lắp tuyến qua địa bàn tỉnh…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm