Xem xét kỷ luật nguyên Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 15-12, nguồn tin PLO cho biết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp kỳ thứ 3, thứ 4, xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến sai phạm tại Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, TAND dân tỉnh Hà Tĩnh và Trường Chính trị Trần Phú (là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Hà Tĩnh).

Theo kết luận, đối với Ban Cán sự đảng TAND tỉnh Hà Tĩnh và một số cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy nhiệm kỳ 2015–2020, Ban Cán sự đảng TAND tỉnh đã ban hành và thực hiện quy chế làm việc một số nội dung không đúng quy định.

Xem xét kỷ luật nguyên Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1
Cổng trụ sở TAND tỉnh Hà Tĩnh. 

Cụ thể, Ban Cán sự đảng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để TAND tỉnh Hà Tĩnh xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ; tuyển dụng công chức; quản lý tài chính, tài sản và thực hiện một số nội dung về cải cách tư pháp.

Cá nhân ông Nguyễn Văn Thắng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh, chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng. Ông Thắng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu gương mẫu trong việc sử dụng tài sản công; thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và ngành tòa án trong công tác cán bộ; tuyển dụng công chức; quản lý tài chính, tài sản và một số nội dung về cải cách tư pháp.

Ông Bùi Văn Lam, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng - Phó TAND tỉnh Hà Tĩnh, và bà Nguyễn Thị Thanh Loan, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, TAND tỉnh Hà Tĩnh, chịu trách nhiệm chung về vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng TAND tỉnh và trách nhiệm cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng TAND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ông Thắng là nghiêm trọng. Ông Lam và bà Loan có vi phạm, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành TAND tỉnh và cá nhân, đến mức phải xử lý kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân nói trên.

Đối với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trần Trung Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, và một số tập thể, cá nhân, Ủy ban Kiểm tra xác định có nhiều sai phạm.

Với cương vị Giám đốc Sở GD&ĐT, ông Dũng đã ban hành quy định về phân công nhiệm vụ, biệt phái viên chức có một số nội dung không đúng quy định.

Ông Dũng thiếu trách nhiệm, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thi chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển công tác, biệt phái giáo viên các trường THPT.

Ông Phan Đình Lai, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, thiếu trách nhiệm, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu về công tác cán bộ và quản lý viên chức.

Các vi phạm, khuyết điểm của ông Dũng và ông Lai đã gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh và cá nhân.

Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các cá nhân gồm ông Nguyễn Quốc Anh (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh), ông Nguyễn Xuân Trường (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT), ông Nguyễn Thanh Nhàn (Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở GD&ĐT), có một số vi phạm, khuyết điểm, chưa đến mức xem xét, xử lý kỷ luật, nhưng phải kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Đối với Đảng ủy Trường Chính trị Trần Phú và một số tập thể, cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Hà Tĩnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.