Xem xét trách nhiệm cá nhân để mất vốn tại Vinaconex

Với chức năng chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Vinaconex, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cần rà soát việc quản lý, giám sát và tham gia điều hành của người đại diện phần vốn nhà nước tại Vinaconex. SCIC cần xem xét lại trình độ, năng lực và tư cách đạo đức của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp… Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về những yếu kém, tồn tại ở Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) gửi Thủ tướng có nội dung như trên.

Theo Bộ Xây dựng, các khó khăn về tài chính, hiệu quả kinh doanh thấp hoặc lỗ của Vinaconex chủ yếu diễn ra trong thời gian từ năm 2011 đến nay. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế sụt giảm lớn: Năm 2011 chỉ đạt 131 tỉ đồng; năm 2012 lỗ 646 tỉ đồng; sáu tháng năm 2013 ước đạt 120 tỉ đồng. Sản xuất kinh doanh của tổng công ty bị sụt giảm, nhiều công ty thành viên bị lỗ. Với tư cách là cổ đông, Vinaconex chưa tham gia sâu sát vào chiến lược kinh doanh của các đơn vị thành viên, chưa đem lại hiệu quả trong đầu tư tài chính.

Theo Bộ Xây dựng, việc đầu tư dàn trải, phát triển nóng so với năng lực tài chính đã đưa các đơn vị của Vinaconex mất cân đối tài chính, thiếu vốn, thiếu việc làm và ảnh hưởng lớn đến quyền lợi, đời sống người lao động và các vấn đề an sinh xã hội.

Theo Bộ Xây dựng, tình trạng khó khăn của Vinaconex như hiện nay có nguyên nhân rất quan trọng là chiến lược kinh doanh chưa hợp lý, chưa có biện pháp quản lý, giám sát tài chính hiệu quả và năng lực quản lý của bộ máy lãnh đạo chưa đáp ứng được nhu cầu công việc… Phải xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc mất vốn nhà nước.

Tổng Công ty Vinaconex là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản.

HOÀNG VÂN

Miền Trung đương đầu cơn bão mạnh lịch sử thế nào?

Miền Trung đương đầu cơn bão mạnh lịch sử thế nào?

(PLO)-  Sáng ngày 27-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến tới 8 địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão để chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với bão số 4 (bão Noru). Tại cuộc họp, người đứng đầu Chính phủ liên tục nhấn mạnh: Phải đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân lên trên hết.