Xem xét việc ghi chú quy hoạch trên giấy hồng

Về quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa, Sở TN&MT báo cáo trong thời gian qua có tình trạng các đối tượng đầu nậu lợi dụng quy định nêu trên để thu gom, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để phân lô kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, một số quận, huyện hiểu chưa đúng về nội dung các quyết định nêu trên nên từ chối giải quyết tách thửa, gây bức xúc cho người dân. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín yêu cầu Sở TN&MT tiếp tục nghiên cứu sửa đổi nhằm ngăn chặn tình trạng nêu trên, đồng thời đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khó khăn về nhà ở được tách thửa với điều kiện phải đảm bảo kết nối hạ tầng. Sau khi lấy ý kiến các sở ngành, quận huyện UBND TP sẽ ban hành các quyết định để thay thế các quyết định nêu trên.

Liên quan đến việc ghi chú quy hoạch trên giấy chứng nhận, theo báo cáo của Sở TN&MT, năm 2003, UBND TP ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy khi cấp giấy chứng nhận đối với nhà, đất không phù hợp quy hoạch nhưng đủ điều kiện được cấp giấy thì cơ quan cấp giấy phải thực hiện việc ghi chú thông tin quy hoạch trên giấy chứng nhận. Năm 2009, Nghị định 88 và Thông tư 17 của Bộ TN&MT về cấp giấy chứng nhận cũng không quy định phải ghi chú các thông tin về quy hoạch (như công viên cây xanh, công trình thể dục thể thao, trường học…) vào trong giấy hồng. Tuy nhiên, trong thực tế các địa phương vẫn thể hiện nội dung này khi cấp giấy cho dân, ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất. Sở này đề nghị chỉ thực hiện việc ghi chú đối với các trường hợp thông tin quy hoạch về lộ giới đường đã được phê duyệt. Đồng thời, sẽ không ghi chú các thông tin quy hoạch dự kiến như quy hoạch đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới, đất dịch vụ, thương mại…

Ông Tín cho rằng khi cấp giấy chứng nhận là đã xác định sở hữu của người dân và cần phải tôn trọng quyền sở hữu này. Đối với các quy hoạch đã được phê duyệt thì phải công khai trên. Cạnh đó, mỗi quận, huyện đều có bộ phận cung cấp thông tin quy hoạch nên người dân khi mua bán, cần phải qua các “kênh” này để nắm thông tin đầy đủ chính xác khi quyết định. “Quan trọng là công tác công khai quy hoạch làm sao để người dân dễ tiếp cận, nếu ghi thông tin vào giấy chứng nhận thì sẽ hạn chế quyền lợi của người dân” - ông Tín nói.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm