Xin không lập báo cáo môi trường sân bay Long Thành

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hiện việc hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bố trí quy hoạch 2 khu tái định cư Bình Sơn và Lộc An - Bình Son tại xã Lộc An, xã Bình Sơn nhằm phục vụ nhu cầu di dời, tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa.

Theo đó, diện tích mỗi khu khoảng 282,35 ha với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ khoảng 26.500 đến 29.500 người. Hiện nay, cả hai dự án khu tái định nêu trên đang lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Xin không lập báo cáo môi trường sân bay Long Thành ảnh 1

Ảnh mô phỏng sân bay Long Thành.

Trong phiên họp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức ngày 13-9, có ý kiến cho rằng đây là dự án có diện tích thu hồi lớn, sẽ có nhiều tác động tới môi trường, hệ sinh thái, thảm thực vật, động vật, dòng chảy sông, hồ trong khu vực... nên việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường là cần thiết.

Tuy nhiên, việc thực hiện dự án không phát sinh dòng thải và không có tác động đến môi trường, đến hệ sinh thái, thảm thực vật, động vật, dòng chảy sông, hồ trong khu vực.... Tác động chính của dự án chỉ là tác động đến kinh tế- xã hội, công tác an sinh xã hội. Các tác động này đã được nhìn nhận, đánh giá tại chương 8 của báo cáo nghiên cứu khả thi, qua đó cũng đã đề xuất các biện pháp giảm tác động từ dự án.

Bên cạnh đó, theo Điều 47 Luật Đầu tư công thì trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trọng điểm có nội dung đánh giá tác động môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường không quy định phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết của dự án. Như vậy, có nghĩa là đánh giá tác động môi trường chỉ là một chương trong báo cáo nghiên cứu khả thi. Hiện tại, báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đã bao gồm nội dung của chương này theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị không thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

TP.HCM trong quy hoạch tổng thể quốc gia

TP.HCM trong quy hoạch tổng thể quốc gia

(PLO)-  TP.HCM và các tỉnh, thành cần “phân vai” hợp lý để tối ưu hóa các lợi thế so sánh, mang lại hiệu quả tốt nhất cho việc thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia.