Xử lý nghiêm những vi phạm về tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Thống đốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc NHNN VN và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tập trung thực hiện các nhiệm vụ và biện pháp về công tác thanh tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Theo đó căn cứ kết quả thanh tra phân loại các tổ chức tín dụng; thực hiện các bước tái cơ cấu hệ thống và xử lý những tổ chức tín dụng yếu kém theo phương châm thận trọng, đảm bảo an toàn hệ thống.

Xử lý nghiêm những vi phạm về tiền tệ và hoạt động ngân hàng ảnh 1
Ảnh minh họa: ktdt.com.vn

Xử lý nghiêm theo quy định những hành vi vi phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng nhằm chấm dứt tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, lập lại kỷ cương trong hoạt động ngân hàng.

Tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn tham nhũng tội phạm, đặc biệt tội phạm công nghệ cao, loại tội phạm rửa tiền có thủ phạm tinh vi. Thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật về tiền tệ ngân hàng với thanh tra, giám sát rủi ro…. Tải văn bản tại đây.

Đ.Liên