#Xuân Kỷ Hợi - 2019

Thách thức thế giới 2019

(PLO)- Năm 2019 diễn ra trong bối cảnh thế giới đương đầu với căng thẳng thương mại và địa chính trị, cũng như tình hình khó dự đoán ở châu Âu.

#Tăng tốc

#Chat cùng nữ tướng

#Đồng hành

#Cứ đi sẽ đến

#Hẹn tết

#Cười rụng rún

Đừng bỏ lỡ