Xuất khẩu điều tăng nhờ nhập khẩu nguyên liệu

Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là ba thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm lần lượt 34%, 17% và 10% tổng giá trị xuất khẩu. Đặc biệt trong chín tháng đầu năm 2013, khối lượng và giá trị xuất khẩu điều sang thị trường Ấn Độ tăng mạnh lần lượt là 83% về lượng và 58% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, lượng điều xuất khẩu tăng, có thể ký hợp đồng số lượng lớn là nhờ nhập khẩu nguyên liệu đảm bảo. Dự kiến lượng điều thô nhập khẩu cả năm 2013 vào khoảng 600.000 tấn, tăng 50% so với kế hoạch đề ra đầu năm nay. Hạt điều là một trong số ít nông sản xuất khẩu chính tăng về chất và lượng, trong khi gạo, cà phê, cao su lại suy giảm.

MINH LONG