Yêu cầu tăng cường tuyên truyền về Hoàng Sa - Trường Sa

Theo đó, các sở, ban ngành và đơn vị liên quan của TP tăng cường tổ chức phổ biến thông qua các hình thức như tổ chức các hội nghị tập trung, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, phát sách, tờ rơi, tờ gấp, tổ chức thi tìm hiểu, tọa đàm... Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền về thực trạng, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chủ trương giải quyết tranh chấp trên biển Đông của Đảng và Nhà nước ta...