(PL)- Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp Hoàng Quốc Hùng ngày 25-3 đã công bố quyết định thanh tra lĩnh vực bán đấu giá tài sản (BĐGTS) tại Hà Nội.

Theo đó, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của Sở Tư pháp TP Hà Nội trong việc giúp UBND TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động BĐGTS. Đoàn cũng sẽ rà soát, làm rõ việc chấp hành pháp luật về BĐGTS của Trung tâm Dịch vụ BĐGTS TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 Quốc gia, Công ty Cổ phần Đấu giá Bắc Trung Nam trong thời gian 2013-2014.

Được biết Sở Tư pháp TP Hà Nội trước đó đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về lĩnh vực BĐGTS và phát hiện nhiều sai sót như: Niêm yết thông báo không đầy đủ nội dung; không đủ số đối tượng tham gia đấu giá tối thiểu theo quy định; không có giấy ủy quyền tham gia đấu giá;…

BÌNH MINH