Từ khóa:

#12 dự án
Tìm thấy 8 kết quả
Khởi tố Mường Thanh và còn ai nữa?

Khởi tố Mường Thanh và còn ai nữa?

(PL)- Trong ngày 5-7, có hai thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận liên quan đến Mường Thanh, một doanh nghiệp mang đầy tai tiếng do đi đến đâu là vi phạm xây dựng đến đó.