Làm oan, phải chủ động xin lỗi, bồi thường?

Làm oan, phải chủ động xin lỗi, bồi thường?

(PL)- Theo nhiều chuyên gia, dự thảo sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nên quy định cơ quan làm oan phải chủ động trong việc xin lỗi công khai và giải quyết bồi thường thiệt hại...