18 tháng, phát hiện hơn 8.400 vụ trẻ em bị xâm hại

Sáng 27-5, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga, Phó trưởng đoàn giám sát của Quốc Hội, báo cáo Quốc hội kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Bà Nga cho biết từ ngày 1-1-2015 đến ngày 30-6-2019, Đoàn giám sát triển khai kế hoạch giám sát, yêu cầu Chính phủ, 14 bộ, ngành và các địa phương báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Đoàn đã tổ chức 3 đoàn công tác trực tiếp giám sát tại 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga, Phó trưởng đoàn giám sát của Quốc Hội, trình bày báo cáo.

Giai đoạn này có 8.442 vụ với 8.709 trẻ em bị xâm hại được phát hiện, xử lý. Ngoài ra, còn số lượng khá lớn trẻ em lao động không đúng quy định của pháp luật về lao động, trẻ em bị bỏ rơi, bỏ mặc và trẻ em tảo hôn.

Cũng theo bà Nga trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em từng bước được củng cố, kiện toàn. Tại các tỉnh, thành phố đều hình thành đội ngũ cộng tác viên tham gia công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Tuy nhiên, một số quy định của Luật Trẻ em và các luật có liên quan chưa được hướng dẫn kịp thời. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em chưa được tiến hành thường xuyên. Công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng chưa đáp ứng yêu cầu.

Cùng với sự phát triển của du lịch, nhiều khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó có cả những đối tượng đã có án tích về xâm hại trẻ em. Thế nhưng biện pháp quản lý, giám sát các đối tượng này chưa chặt chẽ dẫn đến nguy cơ xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch, đặc biệt là xâm hại tình dục.

Cũng theo đoàn giám sát, UBND một số địa phương chưa quan tâm bố trí đất đai, đầu tư xây dựng các điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa được tiến hành thường xuyên và hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân được chỉ rõ là một số cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sắc, chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng, thậm chí, một số nơi còn coi nhẹ công tác này.

Báo cáo giám sát cũng cho hay mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế kéo theo một số vấn đề xã hội có liên quan đến trẻ em, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng. Những tác động xấu của mạng internet, mạng xã hội dẫn đến nhiều nguy cơ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Đoàn giám sát đã đưa ra những kiến nghị cụ thể đối với Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 5 kiến nghị đối với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; 15 kiến nghị đối với Chính phủ và các bộ thuộc Chính phủ.

Đoàn giám sát đề nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật và tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Đề nghị Chính phủ có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại được chỉ ra trong Báo cáo của Đoàn giám sát, giảm số vụ xâm hại trẻ em.

Đoàn cũng đề nghị Bộ Công an bảo đảm tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt trên 90%; VKSNDTC bảo đảm ra quyết định truy tố đúng thời hạn và truy tố bị can đúng tội danh đạt 100%; TANDTC bảo đảm tỷ lệ giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em đạt trên 90%...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm