3 khoản công tác phí cán bộ, công chức, viên chức được nhận

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Công tác phí là khoản chi phí để trả cho người đi công tác trong nước, bao gồm: Chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, cước hành lý và tài liệu mang theo để làm việc (nếu có).

Hiện nay, các chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên chức khi đi công tác trong nước sẽ được thanh toán theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC sau đây:

Tiền chi phí đi lại

- Trường hợp thanh toán theo hình thức khoán:

Đối với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô khi đi công tác tự nguyện đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô thì thực hiện khoán theo Thông tư 24/2019 của Bộ Tài chính.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân thì được thanh toán khoán bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác.

- Trường hợp thanh toán theo hóa đơn thực tế:

Thanh toán cho tất cả các đối tượng theo giá ghi trên vé, hoá đơn, chứng từ mua vé hợp pháp theo quy định của pháp luật, hoặc giấy biên nhận của chủ phương tiện (giá vé không bao gồm các chi phí dịch vụ khác như: Tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu) bao gồm:

+ Chi phí chiều đi và về từ nhà hoặc cơ quan đến sân bay, ga tàu, bến xe; vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng đến nơi công tác và theo chiều ngược lại.

+ Chi phí đi lại tại địa phương nơi đến công tác: Từ chỗ nghỉ đến chỗ làm việc, từ sân bay, ga tàu, bến xe về nơi nghỉ (lượt đi và lượt về).

+ Cước, phí di chuyển bằng phương tiện đường bộ, đường thủy, đường biển cho bản thân và phương tiện của người đi công tác.

+ Cước tài liệu, thiết bị, dụng cụ, đạo cụ (nếu có) phục vụ trực tiếp cho chuyến đi công tác mà người đi công tác đã chi trả.

+ Cước hành lý của người đi công tác bằng phương tiện máy bay trong trường hợp giá vé không bao gồm cước hành lý mang theo.

3 khoản công tác phí cán bộ, công chức, viên chức được nhận ảnh 1

Ảnh minh họa

Phụ cấp lưu trú

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày) thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức phụ cấp. Các trường hợp khác thực hiện như sau:

- 200.000 đồng/ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng có điều kiện bình thường.

- 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo với cán bộ, công chức, viên chức ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo.

Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi công tác

Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan, đơn vị cử đi công tác khi phát sinh việc thuê phòng nghỉ nơi đến công tác thì được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo một trong hai hình thức khoán hoặc theo hóa đơn thực tế.

- Trường hợp thanh toán theo hình thức khoán:

+ 1 triệu đồng/ngày/người đối với lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên, không phân biệt nơi đến công tác.

+ 450 ngàn đồng/ngày/người đối với cán bộ, công chức, viên chức còn lại đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh.

+ 350 ngàn đồng/ngày/người đối với cán bộ, công chức, viên chức còn lại đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc TW, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh.

+ 300 ngàn đồng/ngày/người đối với cán bộ, công chức, viên chức còn lại đi công tác tại các vùng còn lại.

- Trường hợp thanh toán theo hóa đơn thực tế:

+ 2,5 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/một phòng đối với lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương, không phân biệt nơi đến công tác.

+ 1,2 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/một phòng đối với Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh.

+ 1 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng với các đối tượng còn lại đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh.

+ 1,1 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng với Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 đi công tác tại các vùng còn lại.

+ 700 ngàn đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng với các đối tượng còn lại đi công tác tại các vùng còn lại.

Ngoài ra, đối với trường hợp khoán công tác phí theo tháng thì mức khoán là 500.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng.