3 Thứ trưởng Bộ Công an nghỉ hưu từ ngày 1-6

Thủ tướng Chính phủ mới đây có quyết định về việc ba thứ trưởng Bộ Công an thôi giữ chức vụ. Họ gồm Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và Thượng tướng Bùi Văn Nam.

Theo quyết định, ba thứ trưởng sẽ nghỉ hưu bắt đầu từ ngày 1-6.

3 Thứ trưởng Bộ Công an nghỉ hưu từ ngày 1-6 ảnh 1

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (từ trái qua). Ảnh: BCA

Hiện tại, Bộ Công an có Bộ trưởng là Đại tướng Tô Lâm và sáu thứ trưởng gồm: Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới.