5 trường hợp sẽ bị xóa thông tin trên mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Những thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng sẽ được yêu cầu xóa bỏ từ ngày 1-10 tới đây.

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định 53/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Trong đó quy định năm trường hợp được yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Những trường hợp này gồm (1) khi thông tin trên không gian mạng được cơ quan có thẩm quyền xác định là có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

(2) Khi có căn cứ pháp luật xác định thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh tế - xã hội đến mức phải yêu cầu xóa bỏ thông tin.

Ngoài ra, các thông tin trên không gian mạng khác có nội dung được quy định tại điểm c, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng cũng thuộc trường hợp được yêu cầu xóa bỏ.

Cụ thể (1) việc xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc. (2) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. (3) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định rõ các trường hợp được áp dụng biện pháp đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền.

Những trường hợp này gồm (1) Có tài liệu chứng minh hoạt động của hệ thống thông tin là vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, an ninh mạng, (2) hệ thống thông tin đang được sử dụng vào mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2022.

Infographic: 14 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Infographic: 14 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

(PLO)-  Nhằm cải cách thủ tục hành chính, các Bộ ban hành nhiều văn bản quy định mới về tiêu chuẩn đối với công chức, viên chức. Trong đó, có bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ tuỳ theo vị trí việc làm.