6 năm bà Nguyễn Thanh Phượng không nhận thù lao tại VCSC

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Chứng khoán Bản Việt (VCSC, mã chứng khoán VCI), công ty sẽ đề xuất cổ đông thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019.

Đáng chú ý, HĐQT tiếp tục không nhận thù lao năm 2018. Từ lúc niêm yết đến nay, duy chỉ một năm HĐQT VCSC nhận thù lao.

Hiện, HĐQT công ty có 6 thành viên, gồm bà Nguyễn Thanh Phượng là Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Bảo Hoàng, ông Tô Hải (đang là Tổng Giám đốc), ông Huỳnh Richard Lê Minh; ông Nguyễn Quang Bảo và ông Trần Quyết Thắng.

6 năm bà Nguyễn Thanh Phượng không nhận thù lao tại VCSC ảnh 1
Bà Nguyễn Thanh Phượng không nhận thù lao tại VCSC suốt 6 năm. 

Ban Tổng giám đốc cũng sẽ không nhận thưởng năm 2019, trong khi năm trước đó mức thưởng cho ban này là 8% lợi nhuận trước thuế, vượt 680 tỷ đồng so với kế hoạch.

Ngược lại, HĐQT cũng đề xuất trích 204 triệu đồng/năm để trả thù lao cho Ban kiểm soát. Trong đó, Trưởng Ban Kiểm soát nhận mức thù lao 7 triệu đồng/tháng, thành viên Ban Kiểm soát nhận 5 triệu đồng/người/tháng. Về Chủ tịch HĐQT, tính đến năm 2018, tổng cộng 6 năm bà Phượng không nhận thù lao từ công ty.

VCSC có vốn điều lệ 1.630 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 3.643 tỷ đồng. Năm 2018, VCSC đạt tổng doanh thu 1.821 tỉ đồng, mức cao nhất kể từ khi thành lập. Lợi nhuận sau thuế tương ứng thu về 823 tỉ đồng. Năm 2019, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.653 tỉ đồng, giảm hơn 9%, tương ứng lợi nhuận trước thuế giảm 15% về 850 tỷ đồng.

6 năm bà Nguyễn Thanh Phượng không nhận thù lao tại VCSC ảnh 2