738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM

Cụ thể:

738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 1
738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 2
738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 3
738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 4
738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 5
738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 6
738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 7
738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 8
738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 9
738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 10

738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 11738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 12738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 13738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 14738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 15

738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 16

738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 17738 điểm phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ảnh 18

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
Bác sĩ AI: Viễn tưởng và thực tế

Bác sĩ AI: Viễn tưởng và thực tế

(PLO)- Công nghệ ứng dụng “trí năng nhân tạo” (AI) thực tế không thể thay thế bác sĩ khám chữa bệnh không chỉ bởi tính “nghệ thuật” mà còn là vấn đề đạo đức của nghề y.
Cám ơn đời khi phố vẫn còn xanh

Cám ơn đời khi phố vẫn còn xanh

(PLO)- Khi bụi mịn phủ dày trên những tầng cao, tầng thấp, khi chất thải đô thị bao vây đời sống, TÁC động tới cuống phổi của từng người thì thị dân hiểu rõ hơn hết mình cần lắm những mảng xanh.