90 dự án điện mặt trời với hơn 137.000 tỉ tại Bình Thuận

Qua đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Công Thương yêu cầu đơn vị tư vấn (Viện Năng lượng) rà soát, cập nhật, bổ sung các số liệu liên quan về quy hoạch và tình hình phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tính đến thời điểm hiện nay để hoàn chỉnh đề án quy hoạch.

Cụ thể, đến năm 2030, tổng công suất quy hoạch 1.662 MWp với sản lượng điện tương ứng khoảng 2.619 triệu kWh. Đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt tích lũy đạt xấp xỉ 4.765 MWp với sản lượng điện tương ứng xấp xỉ 7.510 triệu kWh. Tính đến trung tuần tháng 10-2018, trên địa bàn tỉnh có 90 dự án điện mặt trời với tổng công suất đăng ký đầu tư 5.347,72 MWp; tổng diện tích 6.720,48 ha; tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 137.000 tỉ đồng.