Agribank công bố hàng loạt nhân sự cấp cao

Theo đó, ông Trịnh Ngọc Khánh - phụ trách điều hành hội đồng thành viên, tổng giám đốc Agribank - được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên Agribank; ông Phạm Đức Ấn - phó tổng giám đốc BIDV - được điều động bổ nhiệm chức danh phó chủ tịch hội đồng thành viên Agribank; ông Tiết Văn Thành - phó tổng giám đốc Agribank - được bổ nhiệm chức danh thành viên hội đồng thành viên và giao làm quyền tổng giám đốc Agribank.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước điều động bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc Agribank: bà Nguyễn Thị Phượng, giám đốc Sở giao dịch Agribank; bà Đinh Thị Thái, trưởng phòng quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm thêm năm nhân sự thuộc hội đồng thành viên Agribank gồm: ông Nguyễn Viết Mạnh, vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước; ông Phạm Hoàng Đức, vụ trưởng Vụ Tài chính - kế toán, Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Đăng Hồng, phó chánh thanh tra, giám sát ngân hàng, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Ngọc, phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Văn Minh, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Theo L.THANH (TTO)

TP.HCM có 2 điểm nghẽn lớn trong phát triển logistics

TP.HCM có 2 điểm nghẽn lớn trong phát triển logistics

(PLO)- Chiều 30-9, Sở Công Thương TP.HCM, Hiệp hội Logistics TP.HCM tổ chức diễn đàn logistics TP.HCM lần 1 năm 2022 với chủ đề Vị thế Logistics của TP. TP.HCM từ góc nhìn cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.