Từ khóa:

#ái ân
Tìm thấy 7 kết quả
Chồng “cưỡng bức” vợ

Chồng “cưỡng bức” vợ

Chồng nhiều lần mạnh tay, gần như “cưỡng bức” tôi. Tôi thắc mắc thì anh ấy nói đọc sách thấy “hướng dẫn” vậy để làm mới chuyện phòng the. Tôi phải làm sao?...
Hút thuốc thụ động khi “yêu”

Hút thuốc thụ động khi “yêu”

 Chồng tôi có thói quen hút thuốc khi gần gũi. Tôi nghe nói hút thuốc thụ động lúc này sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn? Làm thế nào khuyên chồng cai thuốc?