An Giang: Công tác kêu gọi đầu tư chưa hiệu quả

Tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Anh cho rằng tỉnh An Giang dù đã đạt những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội nhưng kết quả này chưa xứng tiềm năng của tỉnh. Cụ thể như công tác thu hút đầu tư còn thấp, việc kêu gọi đầu tư chưa hiệu quả; công tác cải cách thủ tục hành chính chưa triển khai đồng bộ…

Từ đó, ông Lê Hồng Anh yêu cầu tỉnh này cần tập trung thực hiện rà soát lại những công việc, chỉ tiêu của nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ để có hướng thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, tập trung giữ vững quốc phòng an ninh, nhất là khu vực biên giới.

GIA TUỆ

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.