An Giang ngừng hoạt động 8 tuyến xe buýt

Chiều 7-6, Sở GTVT An Giang có thông báo ngừng hoạt động vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 13-6, An Giang sẽ tạm ngừng các tuyến xe buýt gồm Lộ Tẻ Rạch Giá – Bến xe Châu Đốc; An Hòa – Vọng Thê; Bến xe Châu Đốc – Khánh Bình; Châu Thành – Tri Tôn; Nhà Bàng – Tri Tôn; Bến xe Châu Đốc – Xuân Tô; Tri Tôn – Vĩnh Gia; Tri Tôn – Vàm Rầy.

Sau thời gian ngừng khai thác tối đa 5 ngày làm việc, Công ty Cổ phần vận tải An Giang phải nộp lại phù hiệu các xe ngừng khai thác và hoàn thiện thủ tục ngừng hoạt động khai thác các tuyến theo quy định.

Việc ngừng khai thác các tuyến buýt nói trên là thực hiện theo Thông tư 12/200 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô v dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.