Bà Ngọc cùng với một số người khác lập hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 51 triệu đồng tiền của nhà nước. Sau khi vụ việc bị phát hiện, bà Ngọc đã bỏ trốn khỏi địa phương cuối tháng 10-2009. Ngoài ra, khoảng năm công chức tại chi cục đã tố cáo bà chiếm đoạt khoảng 60 triệu đồng của họ gửi đi thanh toán nợ vay ngân hàng.

Liên quan về mặt quản lý trong vụ này, ông Trần Mộng Lân, Chi cục phó, cũng bị Chi cục Thuế đề nghị cấp trên khiển trách về mặt Đảng và chính quyền.

H.THÚC