Bà Rịa-Vũng Tàu giảm chi 300 tỷ, dồn nguồn lực lo an sinh xã hội, dự án trọng điểm
Thời sự

Bà Rịa-Vũng Tàu giảm chi 300 tỷ, dồn nguồn lực lo an sinh xã hội, dự án trọng điểm

(PLO)- Năm 2023, tỉnh dự kiến phân bổ để bố trí bổ sung 1.250 tỷ đồng chi bồi thường GPMB dự án trọng điểm đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Vành đai 4 khi đủ điều kiện, thủ tục.

Ngày 10-12, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành bế mạc kỳ họp thứ 11 thông qua 25 nghị quyết, xem xét các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, đất đai…

Trong đó các nghị quyết quan trọng trọng với sự phát triển của tỉnh trong năm 2023 và 3 năm còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025. Đó là nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tài chính; đầu tư công năm 2023.

Tăng chi cho an sinh xã hội, các dự án trọng điểm

Việc điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là Nghị quyết số 104 năm 2020 đưa ra mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn nêu trên là hơn 415 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách là hơn 116 nghìn tỷ đồng. Trong đó chi đầu tư phát triển là hơn 59 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên là hơn 54 nghìn tỷ đồng.

Qua gần 2 năm thực hiện, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 198 nghìn tỷ đồng; tổng chi đạt hơn 50 nghìn tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển là gần 27 nghìn tỷ đồng.

Ba năm còn lại của giai đoạn 2021-2025, nhu cầu chi đầu tư công cấp tỉnh giai đoạn này cũng dự kiến sẽ tăng thêm gần 12 nghìn tỷ đồng để thực hiện các dự án trọng điểm. Bên cạnh đó, các quy định về phân cấp ngân sách có sự thay đổi. Do đó, kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm cần có sự điều chỉnh nhằm cập nhật, bổ sung đầy đủ nguồn lực ngân sách.

Từ đây, nghị quyết mới thông qua điều chỉnh phấn đấu thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025 tăng thêm 55 nghìn tỷ đồng so với Nghị quyết 104.

Bà Rịa-Vũng Tàu giảm chi 300 tỷ, dồn nguồn lực lo an sinh xã hội, dự án trọng điểm ảnh 1

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa 7 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Ảnh:TK

Tổng chi ngân sách cũng tăng thêm, trong đó chi đầu tư phát triển là gần 76 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 54 % tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2021- 2025; Chi thường xuyên là hơn 54 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38,7%...

Ngoài ra, vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 ngân sách tỉnh sau điều chỉnh theo Nghị quyết thông qua tại kỳ họp là gần 76 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 16 nghìn tỷ so với lần điều chỉnh gần nhất theo Nghị quyết số 29 ngày 15/7/2022 của HĐND). Bên cạnh đó lại điều chỉnh chi mua sắm, sửa chữa tài sản, các quỹ...còn 3.700 tỷ đồng, giảm 300 tỷ đồng so với nghị quyết trước đó.

Bà Rịa-Vũng Tàu giảm chi 300 tỷ, dồn nguồn lực lo an sinh xã hội, dự án trọng điểm ảnh 2

Việc tăng chi đầu tư phát triển nhằm triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối. (Ảnh đường ven biển ĐT 994 đoạn qua huyện Long Điền đang thi công): TK

Trong năm 2023, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 là hơn 88 nghìn tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư công hơn hơn 11.611 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến phân bổ để bố trí bổ sung chi bồi thường GPMB cho hai dự án gồm cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu 500 tỷ đồng, Đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh 750 tỷ đồng khi đủ điều kiện, thủ tục bố trí vốn phát sinh trong năm.

Nhiều giải pháp để sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả

Với các nghị quyết nêu trên, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao UBND tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để đảm bảo nguồn thu, sử dụng vốn đầu tư hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong đó, quản lý thu ngân sách, cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, phân bổ và giao dự toán đúng thời hạn. Tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

Bà Rịa-Vũng Tàu giảm chi 300 tỷ, dồn nguồn lực lo an sinh xã hội, dự án trọng điểm ảnh 3

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết luận hội nghị. Ảnh:TK

Rà soát, xác định tính cấp thiết, thứ tự ưu tiên (nhất là các dự án hạ tầng giao thông kết nối), khả năng cân đối vốn để lập và trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 53 dự án dự kiến mở mới trước ngày 31/5/2023.

Triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đi đôi với tăng cường kiểm soát, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư bảo đảm giải ngân hết vốn đầu tư công; khẩn trương hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án, không để chuyển tiếp sang giai đoạn 2026- 2030; bảo đảm khối lượng và giải ngân hết vốn đã bố trí theo kế hoạch.

Thực hiện triệt để, đúng thực chất công tác cải cách thủ tục đầu tư công; Xử lý nghiêm các vi phạm đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm giải ngân vốn đầu tư công…

Bà Rịa-Vũng Tàu giảm chi 300 tỷ, dồn nguồn lực lo an sinh xã hội, dự án trọng điểm ảnh 4

Ngân sách bố trí 500 tỷ trong năm 2023 để bồi thường, GPMB dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ngay khi đủ điều kiện. (Ảnh kiểm tra dự án đoạn qua TP Bà Rịa): TH

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quyết tâm của tỉnh trong thực hiện các nghị quyết về đầu tư công, tài chính. Ngoài ra là các giải pháp thực hiện, trong đó nhấn mạnh đến việc tiết kiệm các nguồn chi thường xuyên...

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, quan điểm của tỉnh là tận dụng, sử dụng tốt mọi nguồn lực để tạo động lực cho sự phát triển, trong đó nội lực là chủ yếu.

Do vậy, mục tiêu đặt ra là tăng thu và tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025 dự kiến chi cho đầu tư phát triển khoảng 50-51%. Nhưng qua kỳ họp này thống nhất chi cho đầu tư phát triển tăng lên 54%. Việc chi tăng là do nhu cầu để đầu tư cho phát triển hạ tầng, nhất là giao thông kết nối liên vùng.

Bà Rịa-Vũng Tàu giảm chi 300 tỷ, dồn nguồn lực lo an sinh xã hội, dự án trọng điểm ảnh 5

Ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nêu các giải pháp thực hiện năm 2023. Ảnh:TK

Để thực hiện, chính sách của tỉnh đặt ra là khai thác mọi nguồn thu theo đúng quy định pháp luật, có sự nuôi dưỡng nguồn thu để đảm bảo nguồn thu đều các năm.

Quan điểm thứ hai là chi trên tinh thần chi tiết kiệm nguồn chi thường xuyên để dồn nguồn lực chi cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhằm khai thông nguồn lực, phát triển liên vùng. Tập trung chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, lao động việc làm, chăm lo cho đời sống người dân.

Về giải pháp để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, tỉnh sẽ tập trung rà soát các dự án, công trình để đảm bảo nguồn lực chi đúng, cần thiết phục vụ cho người dân, sự phát triển, các dự án trọng điểm lớn thì chi. Những dự án chưa cần thiết thì có lộ trình để thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo.

Tỉnh sẽ phân cấp việc đầu tư cho các đơn vị, địa phương; Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong sử dụng ngân sách, đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả. Đặc biệt, tăng cường thanh tra kiểm tra, kiểm soát để quản lý chặt chẽ nguồn ngân sách, không để xảy ra sai sót; tiết kiệm chống lãng phí vốn đầu tư công...