Bà Rịa-Vũng Tàu nhân rộng các mô hình cải cách hành chính hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Các mô hình, giải pháp phát huy hiệu quả, được người dân, doanh nghiệp tiếp nhận và phản hồi tốt nên cần được nhân rộng áp dụng linh hoạt đến nhiều đơn vị khác.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn về việc triển khai, nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác Cải cách hành chính (CCHC).

Theo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2022, trong công tác CCHC đã đề ra những mô hình sáng kiến, cách làm hay, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Trong đó tỉnh nhận thấy có những mô hình phát huy hiệu quả, được người dân, doanh nghiệp tiếp nhận và phản hồi tốt nên cần được nhân rộng áp dụng đến nhiều đơn vị khác.

Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, áp dụng nhân rộng một số mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Cụ thể có 3 mô hình sáng kiến, gồm: Mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” của UBND thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Trong đó tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người dân trong ngày thứ Bảy để kịp thời tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của người dân.

Mô hình “Ký số Bản đồ khổ lớn” của trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc Sở TN&MT; Mô hình “Ngày thứ Năm không chờ” (Chọn những thủ tục hành chính đơn giản, giải quyết ngay trong ngày, thời gian giải quyết từ 30-60 phút hoặc nửa buổi, giúp người dân không phải đi lại nhiều lần, tiết kiệm thời gian chờ đợi).

Ngoài ra còn có những giải pháp, cách làm hay giúp cải thiện Chỉ số PAPI.

Trong đó, có giải pháp “Biên tập, xuất bản Tờ gấp tuyên truyền” để gửi xuống các thôn ấp, khu phố để nhân dân nắm được nội dung hiệu quả quản trị và hành chính công; “Tổ chức tập huấn phổ biến các nội dung nâng cao Chỉ số PAPI”; “Đảng ủy xã, phường, thị trấn ban hành Nghị quyết trong việc lãnh đạo giám sát thực hiện chỉ số PAPI ”.

Giải pháp cải thiện Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số PCI như: “Lập nhóm Zalo với người dân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính”:

Giải pháp “Thiết lập Trang thông tin PCI và Fanpage trên Facebook về các hoạt động đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh”:

Ngoài ra là giải pháp: “Giao các Sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình hàng quý chủ động đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe, giải quyết, kiến nghị của doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh”…