Bạc Liêu trúng mùa tôm càng dưới chân ruộng

Từ đầu tháng 1 đến nay, nông dân ở các huyện Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai vào mùa thu hoạch tôm càng xanh dưới chân ruộng lúa.

Nhờ lượng mưa nhiều trong năm, vụ tôm càng xanh năm nay của bà con cho năng suất cao, bình quân 200 kg/ha chân ruộng. Với giá bán bình quân 100.000 đồng/kg hiện nay, mỗi ha chân ruộng lúa, nông dân thu được khoảng 20 triệu đồng. 

Bạc Liêu trúng mùa tôm càng dưới chân ruộng ảnh 1
Thu hoạch tôm càng ở Phước Long, Bạc Liêu

 Đây là nguồn thu hoạch phụ truyền thống của nông dân Bạc Liêu trong hơn 10 năm qua vào những ngày cận tết. Hiện diện tích chân ruộng lúa được tận dụng nuôi tôm càng xanh ở Bạc Liêu lên đến trên 10.000 ha.