Bãi bỏ tỉ lệ khống chế chi cho quảng cáo

Ông Hà Duy Tùng, Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) cho biết, tính đến nay, Việt Nam đã ký kết 10 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương; trong đó có hai Hiệp định mới ký kết là FTA Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) và FTA Việt Nam – Liên minh Hải quan gồm Nga, Bê-la-rút và Ca-dắc-xtan (VCUFTA). Đây là cơ hội cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp và cơ quan quản lý Việt Nam.

Theo ông Tùng, quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng cũng là nguyên nhân làm bộc lộ rõ hơn những điểm yếu cố hữu của nền kinh tế nước ta, thể hiện rõ nhất ở chất lượng tăng trưởng giảm sút.

Do vậy ông Tùng cho biết, trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục về thuế và hải quan để giảm chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Bộ Tài chính điều chỉnh giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống 22%, bãi bỏ tỉ lệ khống chế chi cho quảng cáo, khuyến mại; Áp dụng các chính sách miễn thuế/ ưu đãi thuế đối với các nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu; Chính sách miễn/ưu đãi thuế đối với các loại máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định cho các doanh nghiệp gia công, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu;....

Ông Tùng đề nghị các doanh nghiệp chủ động, tích cực tìm hiểu thông tin các cam kết về hội nhập, tập trung tìm hiểu các mặt hàng mà doanh nghiệp mình kinh doanh có lộ trình cắt giảm thuế để có chiến lược điều chỉnh sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Thiếu vốn, đơn hàng sụt giảm sâu nhưng các công ty vẫn cố gắng xoay xở thưởng tết cho người lao động.

Khó mấy cũng thưởng tết cho công nhân

(PLO)- “Khó đến mấy chúng tôi cũng thu xếp thưởng một tháng lương cho người lao động, đợi khi đơn hàng ấm lên vẫn đủ nguồn lao động giúp nhà máy sáng đèn” - lãnh đạo một công ty chia sẻ.