Ban Bí thư: Vụ MobiFone mua AVG rất nghiêm trọng!

Theo đó, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả việc thanh tra dự án mua bán cổ phần này.
Ban Bí thư cho rằng đây là vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Thanh tra Chính phủ đã có nhiều cố gắng tiến hành thanh tra toàn diện, kết luận và báo cáo với Ban Bí thư.
Ban Bí thư đề nghị Thường trực Chính phủ, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết luận thanh tra, sớm công bố kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan có trách nhiệm khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc, đảm bảo khách quan, chính xác theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, làm rõ đến đâu xử lý đến đó, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật và thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát.
Trước đó, tháng 9-2017, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh (hiện đã có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1-3-2018) phát biểu các nội dung thanh tra với đoàn thanh tra.
Theo quyết định của tổng Thanh tra Chính phủ, cơ quan chức năng đã thanh tra toàn diện dự án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Thời hạn thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định.
Tuy nhiên, đến nay sau nhiều lần kéo dài, Thanh tra Chính phủ vẫn chưa kết luận công khai vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm