Đường này mới nâng cấp, thay vì trụ được dời vào vị trí trên lề đường nhưng đơn vị thi công vẫn để nằm dưới lòng đường. Nhiều người chạy xe máy đã từng tông vào trụ điện này, nhất là vào ban đêm.

2 trụ điện nằm dưới lòng đường - ảnh 1

2 trụ điện nằm dưới lòng đường - ảnh 2

Mong cơ quan chức năng sớm dời hai trụ vào vị trí phù hợp để đảm bảo an toàn cho người dân.