Ứng dụng VssID, hay còn gọi là bảo hiểm xã hội (BHXH) số là một ứng dụng trên điện thoại thông minh để phục vụ người tham gia các loại hình bảo hiểm của ngành BHXH Việt Nam. 

Sau đây là 9 thông tin, quyền lợi về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) mà khi cài đặt VssID người dùng sẽ biết để giám sáttheo dõi.

  Thông tin thẻ BHYT

- Tất cả các quyền lợi của loại thẻ BHYT mà người lao động đang đứng tên, ví dụ:

- Mã QR để quét khi sử dụng thẻ mà không cần mang theo thẻ BHYT (hướng tới việc sử dụng thay thế thẻ BHYT trong thời gian tới).

Biết được 9 thông tin về BHYT, BHXH của mình khi cài VssID - ảnh 1
Người dùng đang cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh. Ảnh: N.HIỀN

Quá trình tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, BHYT

Toàn bộ quá trình tham gia bảo hiểm của NLĐ sẽ được hiển thị chi tiết trên ứng dụng.

Thông tin hưởng chế độ

+ Thông tin hướng BHXH 1 lần

+ Thông tin hướng ốm đau, thai sản

+ Thông tin hướng BHXH hàng tháng nếu có

+ Thông tin hướng BHTN

Lịch sử khám chữa bệnh BHYT hàng năm

Thông tin ngày vào, ngày ra, tên bệnh.

 Tin tức hoạt động ngành BHXH (thông tin lấy từ Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam)

Nhận thông báo tử BHXH

Cung cấp các tiện ích tra cứu

 - Mã số BHXH

- Cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH

- Cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT

- Đơn vị tham gia BHXH

- Điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT…

 Hỗ trợ trực tuyến 24/7

 - Chat BOT – trả lời tự động, tổng đài hỗ trợ 1900.9068

- Email, câu hỏi thường gặp

Cung cấp Dịch vụ công

- Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất không thay đổi thông tin

- Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

- Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng chế độ BHXH.

Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại hoặc thay đổi thông tin người hưởng.