Cách đó khoảng 5 m có trụ gắn biển báo giao thông gãy chân cũng chung số phận (ảnh 2).

Bảng tên đường, biển báo giao thông nằm dưới đường - ảnh 1

Bảng tên đường, biển báo giao thông nằm dưới đường - ảnh 2

Mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để tạo thuận tiện cho người tham gia giao thông.