Thêm hàng trăm ngàn người mới chơi chứng khoán

Thêm hàng trăm ngàn người mới chơi chứng khoán

(PLO)- Chỉ có 1% số tài khoản chứng khoán do nhà đầu tư "ngoại" nắm giữ nhưng động thái mua bán của khối ngoại vẫn được xem là chỉ báo thông minh trước mỗi quyết định mua bán của nhà đầu tư "nội".