Bắt đầu tổng kiểm kê tài sản công từ 2025

(PLO)- Việc tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý được thực hiện từ 1-1-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Đề án nêu rõ thời điểm kiểm kê (thời điểm chốt số liệu kiểm kê) là từ 0 giờ ngày 1-1-2025.

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm nắm được thực trạng của tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý về các mặt số lượng, giá trị, cơ cấu, hiện trạng sử dụng...

Từ đó làm cơ sở để hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phục vụ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Cạnh đó là phục vụ công tác báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

Tổng kiểm kê tài sản công từ 2025
Hạ tầng giao thông do Nhà nước đầu tư, quản lý là một trong những tài sản công sẽ được kiểm kê từ 2025. Ảnh minh họa: ĐẶNG TRUNG

Về tiến độ, Chính phủ yêu cầu đến ngày 31-12-2024 hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Đến ngày 31-3-2025 hoàn thành và đến ngày 1-7-2025 hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm kê, xây dựng báo cáo tổng hợp.

Theo Đề án đã được phê duyệt, phạm vi tổng kiểm kê tài sản công, gồm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị như trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (bao gồm cả quyền sử dụng đất xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp); ô tô; tài sản cố định đặc thù; tài sản cố định khác, trừ tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tài sản thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (không bao gồm tài sản do Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, nguyên vật liệu... để đầu tư xây dựng), gồm: Hạ tầng giao thông, hạ tầng cấp nước sạch, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng thương mại là chợ, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, đê điều, cảng cá, các thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao ở cơ sở, làng văn hoá, không gian xây dựng ngầm đô thị.

Đối tượng thực hiện kiểm kê gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội đang quản lý, sử dụng tài sản công.

Với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, đối tượng kiểm kê là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác đang quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm