BHXH TP.HCM thông báo giảm mức đóng BHXH trong tháng 6

Theo đó, căn cứ vào Luật BHXH 2014, Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, Nghị định 44/2017/NĐ-CP, ngày 22-5-2017 BHXH TP.HCM thông báo mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện từ ngày 1-6-2017 của người sử dụng lao động hằng tháng là 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.

Từ ngày 1-6, tỉ lệ đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thay đổi như sau:

Loại bảo hiểm

Đơn vị đóng

Người LĐ đóng

Tổng cộng

BHXH

(ÔĐ, TS, TNLĐBNN,HT, TT)

17,5%

8,0%

25,5%

BHYT

3%

1,5%

4,5%

BHTN

1%

1,0%

2,0%

TỔNG CỘNG

21,5%

10,5%

32,0%

Trước ngày 1-6-2017, dữ liệu cũ để đơn vị so sánh

Loại bảo hiểm

Đơn vị đóng

Người LĐ đóng

Tổng cộng

BHXH

(ÔĐ, TS, TNLĐBNN,HT, TT)

18%

8,0%

26,0%

BHYT

3%

1,5%

4,5%

BHTN

1%

1,0%

2,0%

TỔNG CỘNG

22%

10,5%

32,5%

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị đề nghị tử hình

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị đề nghị tử hình

(PLO)- VKS xét thấy bị cáo không có khả năng cải tạo, cần phải loại bỏ ra ngoài xã hội và đề nghị tuyên phạt Trang mức án tử hình về tội giết người, 2-3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình.