BHXH TP.HCM thông báo giảm mức đóng BHXH trong tháng 6

Theo đó, căn cứ vào Luật BHXH 2014, Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, Nghị định 44/2017/NĐ-CP, ngày 22-5-2017 BHXH TP.HCM thông báo mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện từ ngày 1-6-2017 của người sử dụng lao động hằng tháng là 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.

Từ ngày 1-6, tỉ lệ đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thay đổi như sau:

Loại bảo hiểm

Đơn vị đóng

Người LĐ đóng

Tổng cộng

BHXH

(ÔĐ, TS, TNLĐBNN,HT, TT)

17,5%

8,0%

25,5%

BHYT

3%

1,5%

4,5%

BHTN

1%

1,0%

2,0%

TỔNG CỘNG

21,5%

10,5%

32,0%

Trước ngày 1-6-2017, dữ liệu cũ để đơn vị so sánh

Loại bảo hiểm

Đơn vị đóng

Người LĐ đóng

Tổng cộng

BHXH

(ÔĐ, TS, TNLĐBNN,HT, TT)

18%

8,0%

26,0%

BHYT

3%

1,5%

4,5%

BHTN

1%

1,0%

2,0%

TỔNG CỘNG

22%

10,5%

32,5%

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm